Branding

Er din merkevare gjenkjennelig?

Det å bygge en merkevare er utrolig viktig. Både for å nå den rette målgruppen, men også for å posisjonere seg i markedet med de verdiene som er viktige for din organisasjon.

Har du tenkt på at hos de mest suksessrike foretakene i verden  er det alltid en rød tråd gjennom hele den visuelle profilen?

Hva kan vi gjøre?

Når vi bistår våre kunder med branding, rebranding eller konseptutvikling – så jobber vi tett med bedriften for å analysere målgruppen, finne kjerneverdier og bygge strategi. Vi tenker helhetlig og setter sammen et team bestående av personer med kompetanse på ulike relevante områder. 

De tiltakene vi konkret gjør i de ulike scenarioene er veldig individuelle, men kan blant annet bestå av:

  • Visuell profil
  • Logodesign
  • Forretningsutvikling
  • Analyse av målgruppe